Razstava Bivanje z lesom – SloWOODlife

Razstavišče: leseni prizidek Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete,

Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana

Termin razstave: 21.06. – 26. 06.2017

Forum bo spremljala razstava Bivanje z lesom – SloWOODlife s prikazom najnovejših referenc uveljavljenih graditeljev sodobnih montažnih lesenih objektov in njihovih partnerjev stavbne in notranje opreme. Z razstavo usmerjamo fokus v trajnostni razvoj in prepoznavanje kakovostne lesene montažne gradnje in pomena lesa kot dobrine. Razstava je mobilna in fleksibilna, kar pomeni, da se s predstavitvijo k trajnostnemu razvoju usmerjenih produktov priključujejo tista slovenska podjetja, ki ustvarjajo kakovosten trg lesnih in ostalih proizvodov povezanih z višjo bivanjsko kulturo sodobnega uporabnika.