Predavatelji

Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh. / podžupan Mestne občine Ljubljana

Arhitekt Janez Koželj, rojen 1945 v Ljubljani, je zaključil dolgoletno akademsko kariero na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani kot redni profesor za urbanistično oblikovanje. Od leta 2006 je podžupan Mestne občine Ljubljana s funkcijo mestnega arhitekta.  Je projektant v podjetju 3biro, v katerem s številnimi izvedbami promovira inovativno uporabo lesa v arhitekturi. Svoje razprave je objavil v knjigah in v številnih znanstvenih člankih ter jih predstavil na mednarodnih srečanjih. Razstavljal je na mnogih predstavitvah slovenske sodobne arhitekture v Evropi in Ameriki. Njegova dela so bila večkrat predstavljena v domačih in tujih revijah za arhitekturo. Med zgrajenimi projekti so najbolj pomembna dela: poslovno stanovanjska hiša na Poljanski cesti v Ljubljani 1988, telovadna dvorana Poljane v Ljubljani 1991,stanovanjska hiša v stavbnem otoku Novi Tabor v Ljubljani 1991, skupina stanovanjskih hiš v stanovanjskem naselju “Schieszstaette” v Gradcu, Avstrija 1998, zabaviščno trgovski center Portoval v Novem mestu (soavtor Jože Jaki) 2003 in viadukt Črni Kal na avtocesti Klanec-Srmin (soavtor zasnove in konstruktor M. Pipenbaher) 2004. Za svoja dela je prejel Plečnikovo nagrado 1988, priznanje G.B.Piranesi 1992 in leta 2005 nagrado revije DETAIL za najboljšo arhitekturo v vzhodni Evropi  ter Zlati svinčnik ZAPS za svoj opus.

Dr. Jure Kotnik, ARHITEKTURA JURE KOTNIK

Tomšičeva ulica 1, 1000, Ljubljana, Slovenia | 36 Rue de la Folie Mericourt, 75011 Paris, France

Jure Kotnik je arhitekt in urednik, ki vodi lasten studio v Ljubljani in Parizu. Deluje na različnih področjih arhitekture, raziskovanja in oblikovanja. Je avtor številnih arhitekturnih rešitev, ki so vzbudile pozornost medijev. Med njimi so kontejnerska vikend hiša 2+, mobilni svetilnik za pariško pristanišče, vrtec Kekec in začasni vrtec Ajda. Kotnik redno piše za različne revije in je avtor številnih knjig. Kot avtor prve knjige s področja kontejnerske arhitekture, Container Architecture (LINKS, 2008), ki je postala mednarodni “bestseler”, je leta 2009 prejel Plečnikovo nagrado. Kotnik je pripravil in kuriral prvo Kontejnersko arhitekturno razstavo, ki je potovala po številnih mestih v Evropi in ZDA. V zadnjih petih letih se je posvetil arhitekturi stavb v izobraževalne namene s projekti v Sloveniji, Franciji, na Cipru in v Belorusiji. Napisal je dve knjigi in več člankov o sodobnem oblikovanju vrtcev. Od leta 2011 dalje dela kot arhitekturni svetovalec za Svetovno banko in Razvojno banko Sveta Evrope (CEB) na področju optimizacije in oblikovanja predšolskih in šolskih objektov. Od jeseni 2012 dalje kot gostujoči profesor predava na Ecole Speciale d’Architecture v Parizu. Leta 2014 je zagovarjal doktorat z raziskovalno nalogo o hibridni metodologiji arhitekture. Od leta 2015 dalje sodeluje s Steve Jobs School na razvoju bodočih učnih okoljih.

Eva Prelovšek Niemelä, univ. dipl. inž. arh.

InnoRenew CoE, Livade 6, 6310 Izola

Eva Prelovšek Niemelä je raziskovalka v centru odličnosti InnoRenew CoE, arhitektka ter pooblaščena projektantka arhitekture za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte v
Sloveniji. Zadolžena je za načrtovanje in implementacijo novega objekta Centra odličnosti. Izobrazbo iz področja arhitekture je pridobila na Tehnični Univerzi na Dunaju ter na
Akademiji upodabljajočih umetnosti na Dunaju (diploma 2002). Podiplomski magistrski študij arhitekture je opravila v Ljubljani na Fakulteti za arhitekturo, kjer je leta 2006 pridobila naziv magister znanosti. Magistrska naloga z naslovom »Oblikovanje identitete v slovenskem avtocestnem prostoru« je bila leto kasneje natisnjena kot samostojna monografija, ki jo je izdala Fakulteta za arhitekturo, Katedra za urbanizem. Od leta 2005 je delala kot samostojna arhitektka v lastnem studiu Atelje Prelovšek, v tem času je postavila več razstav v Narodni galeriji v Ljubljani in drugih galerijah po Sloveniji, v Avstriji, Češki republiki, Braziliji, Makedoniji in na Japonskem. Realizirala je več zahtevnih in manj zahtevnih objektov novogradenj in prenov. Od leta 2008 tudi redno piše prispevke za arhitekturne revije in, kot kustos in moderator, soorganizira Mesec oblikovanja ter arhitekturne konference v okviru Mesta oblikovanja Slovenija. V letih 2015-2017 je bila glavna urednica arhitekturne revije HIŠE.

Aarne Johannes Niemelä, univ. dipl. inž. arh.

InnoRenew CoE, Livade 6, 6310 Izola

Aarne Niemelä je raziskovalni asistent in arhitekt v centru odličnosti InnoRenew CoE. Odgovoren je za načrtovanje, oblikovanje in razvoj nove stavbe centra odličnosti. Rodil se je na Finskem, v mestu Turku. Študiral je arhitekturo in urbanistično načrtovanje na Aalto University v Helsinkih ter na tehnični univerzi TU Berlin. V zadnjih 15 letih je delal na
številnih gradbenih in razvojnih projektih bodisi kot del projektantske ekipe, bodisi kot vodja projektov. Ukvarja se predvsem s področjem stanovanjske arhitekture, kulturnih in
izobraževalnih stavb ter prenove mest tako na Finskem, kot v Sloveniji. Od leta 2008 skupaj z arhitektko Evo Prelovšek vodita arhitekturni studio Atelje Prelovšek. Poleg tega Aarne
sodeluje tudi pri razstavah v okviru ljubljanskega Meseca oblikovanja. V magistrski nalogi na univerzi Aalto University je predlagal urbano prenovo svojega
rojstnega kraja, kjer so bile zgradbe tradicionalno grajene večinoma iz lesa in opeke, danes pa je te materiale pretežno zamenjal beton in asfalt. Od tedaj ga vse bolj zanima neizkoriščen potencial krajev in mest za zdravo in spodbudno življenjsko okolje.

Dr. Bruno Dujič, univ. dipl. inž. grad.

Direktor in vodja razvoja v CBD, d. o. o.

Rojen v Mariboru, študiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, diplomiral leta 1996, magistriral 1999 in doktoriral 2001 s področja potresne odpornosti lesenih konstrukcij. Leta 2001 je prejel priznanje CUREE = Consortium of Universities for Research in Earthquakes Engineering v ZDA, leta 2003 pa je prejel štipendijo japonske vlade JSPS = Japan Society for Promotion of Science ter dva meseca sodeloval z japonskimi raziskovalnimi institucijami na področju razvoja potresnih metod za lesene konstrukcije. Vključen je v več evropskih in mednarodnih raziskovalnih projektov, sodeluje in hkrati občasno predava na različnih evropskih fakultetah in raziskovalnih ustanovah. Do leta 2009 je bil zaposlen na UL FGG, kjer je kot raziskovalec in strokovnjak deloval predvsem na področju lesenih in kompozitnih konstrukcij. Leta 2006 je ustanovil svetovalno in projektivno podjetje CBD, d. o. o., ki je specializirano za projektiranje sodobnih lesenih konstrukcij na potresnih območjih. Leta 2011 je prejel nagrado Inženirske zbornice Slovenije za več inženirskih dosežkov v določenem časovnem obdobju na področju raziskav in projektiranja lesenih konstrukcij na potresnih področjih.

Lenka Kavčič, arhitektka
Direktorica arhitekturnega festivala ODPRTE HIŠE SLOVENIJE

Lenka Kavčič je arhitektka, mentorica, predavateljica in zagovornica arhitekture. Deluje na področju izobraževanja in ozaveščanja o kakovostno grajenem prostoru tako v Sloveniji kot v tujini. Vodilo njenega delovanja je trajnostno, smotrno in razumno oblikovan prostor, ki ljudem ponuja priložnost za kakovostno bivanje in delo. Ukvarja se z inovativnimi pristopi in posegi v prostor in se zavzema za dvig kulture bivanja. Je registrirana profesionalka DGNB in svetuje na področju trajnostnega
načrtovanja. Spodbuja investitorje, kupce in najširšo javnost za uporabo odličnih trajnostnih arhitekturnih rešitev.
Svoje izkušnje je pridobivala v okviru priznanih domačih in tujih ustanov. Med leti 2009 – 2013 je bila prodekanja na Visoki šoli za dizajn. Kot gostujoča profesorica na milanski Politechnici je bila mentorica diplomskim študentom s področja oblikovanja interierjev. Je ustanoviteljica zavoda aFRONT, ki v Sloveniji že 10 let organizira in vodi največji arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije in največji spletni portal sodobne slovenske arhitekture www.odprtehiseslovenije.org. Odprte hiše Slovenije OHS so del največjega svetovnega arhitekturnega festivala Open House Worldwide. Festival OHS je bil v Sloveniji nagrajen z najvišjo slovensko nagrado s področja arhitekture Plečnikovo medaljo.
Za svoje delo je prejela Plečnikovo medaljo tudi za projekt Igriva arhitektura, ki se ukvarja z izobraževanjem otrok o arhitekturi in zlato medaljo na mednarodnem bienalu industrijskega oblikovanja BIO 16. S svojim delom sledi poslanstvu, ki se zavzema za dvig prostorske kulture in uveljavitev najvišjih standardov v arhitekturi, saj je prostor v prvi vrsti namenjen ljudem. Trdno verjame, da samo s sodelovanjem lahko ohranimo in ustvarimo boljši prostor za našo prihodnost.

Dr. Iztok Šušteršič,

InnoRenew CoE, Livade 6, 6310 Izola

Dr. Iztok Šušteršič je vodja raziskovalne skupine za trajnostno gradnjo z obnovljivimi materiali v centru odličnosti InnoRenew CoE. Pred tem je bil aktiven tako pri akademskih raziskavah na Univerzi v Ljubljani kot tudi v projektantski praksi v podjetju CBD, d.o.o. Do sedaj je vodil več kot 200 gradbenih projektov in koordiniral ali sodeloval pri 10 nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih na temo lesenih in hibridnih konstrukcij, novih adhezivov in potresne analize. Skupaj s sodelavci v projektantskem podjetju je prejel nagrade za posebne dosežke na področju lesene gradnje. Dr. Šušteršič je specializiran za protipotresno projektiranje višjih lesenih objektov in protipotresno utrjevanje obstoječih zgradb. V splošnem poizkuša svoje raziskovalno delo graditi na osnovi zahtevnejših problemov, ki izhajajo iz inženirskega okolja, ukvarja pa se tudi z razvojem novih optimiziranih gradbenih proizvodov z izboljšanimi konstrukcijskimi lastnostmi in manjšim vplivom na okolje. Aktiven je pri pripravi novih Evrokod standardov, je član več COST akcij in vodja produktnega področja lesenih konstrukcij Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev. Je avtor ali soavtor več kot 30 publikacij in soavtor dveh slovenskih ter enega evropskega patenta.

Dr. Anna Sandak

InnoRenew CoE, Livade 6, 6310 Izola

Dr. Anna Sandak je vodja raziskovalne skupine modifikacije lesa v InnoRenew CoE.

Od leta 2016 je tudi profesorica in raziskovalna asistentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologijUniverze na Primorskem. Zaposlena je bila tudi na inštitutu Trees and Timber Institute italijanske raziskovalne agencije Italian National Research Council, kjer je koordinirala laboratorij za površinsko karakterizacijo (Laboratory of Surface Characterization).

Anna ima doktorat iz znanosti o lesu in znanstveni magisterij iz biologije. Prav tako je članica organizacij Italian Society for Near Infrared Spectroscopy, Network of Early-carrier Sustainable Scientist & Engineers in International Research Group on Wood Protection. 

Leta 2012 je bila nominirana za naziv »IUFRO Officeholder, poslanec za oddelek 5.03.05 – Biološka odpornost lesa«. Poleg tega aktivno sodeluje pri več programih COST actions, vključno s FP1006, FP1101, FP1303FP1407FP1405 in TU1403,  CA 15216 in CA16226.

Njene raziskovalne dejavnosti zajemajo večstranski pristop h karakterizaciji ligno-celuloznih materialov, neporušitveno preizkušanje, ocenjevanje stopnje degradacije lesa in produktov na osnovi lesa ter uporabo raznovrstnih spektroskopskih tehnik za karakterizacijo biotehnoloških materialov. Anna se ukvarja z odnosom med nivoji preizkušanja materialov, učinkovitostjo modificiranih in funkcionaliziranih biotehnoloških materialov ter implementacijo slednjih kot novih arhitekturnih elementov.

Veseli jo iskanje biomimetične rešitev za oblikovanje novih materialov in za promocijo uporabe znanja tovrstnih materialov v sodobnih trajnostnih gradnjah.

Mag. Kim Turk Mehes

InnoRenew CoE, Livade 6, 6310 Izola

Mag. Kim Turk Mehes je vodja Živega laboratorija in svetovalka na področju politik. Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, smer Politologija – Mednarodni odnosi. Del študijskega izobraževanja je opravljala v tujini; dodiplomski študij je zaključila na Univerzi v Miamiju, en semester podiplomskega študija pa na Poslovni šoli v Toulousu  (Toulouse Business School). Leta 2016 je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani z zagovorom magistrskega dela »Transnacionalno sodelovanje v raziskovalno-razvojnih projektih: Implikacije za gospodarstvo majhne države« pridobila naziv magistra znanosti na področju mednarodne ekonomije.

Kim je bila dobrih 7 let zaposlena na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V Sektorju za znanost je bila vpeta v sooblikovanje Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) – aktivno je sodelovala v različnih projektih ERA-NET (npr. WoodWisdom-Net, Sumforest in ForestValue) in CSA (npr. ERA Platform) na področju bioekonomije, bila je tudi izvedenka v programskem odboru Obzorja 2020 za družbeni izziv 2 (Prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo, morske in pomorske raziskave ter raziskave celinskih voda in biogospodarstvo). Kot glasna zagovornica večjega vključevanja manj uspešnih držav v ERA je bila nacionalna kontaktna oseba (NCP – National Contact Point) za program Obzorje 2020 Spodbujanje odličnosti in širjenja sodelovanja (H2020 Spreading Excellence and Widening Participation). Pred tem je bila dejavna v akademskem in poslovnem okolju pa tudi v nevladnem sektorju.

Matevž Vrhovnik, u.d.i.a.

Soustanovitelj in izvršni direktor (CEO) Alfa Natura d.o.o.

Tehnični vodja projekta MŠD. Ima več kot 15 let strokovnih izkušenj na področju arhitektnega oblikovanja, vodenja gradbenih projektov, upravljanja gradbišč, vodenja zagonskih projektov in vodenja skupin.
Več kot 40 zaključenih lesenih stanovanjskih in ne-stanovanjskih projektov. Njegove temeljne odgovornosti – poleg poslovne strategije podjetja in finančnega managementa – vključujejo odnose z evropsko lesno gradbeno industrijo in z dobavitelji lesenih konstrukcij in tehnologij Alfa Natura d.o.o..
Na MŠD projektu bo neposredno vodil DP 3 – Pilotna gradnja MSH in DP 4 – Preverjanje uspešnosti izdelka ter vodil bo nalogo 5.2. Upravljanje intelektualne lastnine znotraj DP 5 – Eksploatacija in komercializacija. Njegove temeljne naloge vključujejo vodenje pilotne gradnje stavbe MŠD, vodenje procesa preverjanja uspešnosti izdelkov in kodificiranje znanja, pridobljenega za namen komercialne eksploatacije v okviru franšize MŠD. Sodeloval bo pri aktivnostih projektnega vodenja in finančnega poročanja.

Matej Gašperič, univ. dipl. inž. arh.

BIRO GAŠPERIČ

Matej Gašperič gradi hiše, ki so narejene brezhibno. Spretno se prilegajo življenjskemu slogu lastnikov in so v popolni harmoniji z okolico. Matej je tudi arhitekt, čigar glavno orodje je potrpljenje, saj vedno vlaga presenetljivo veliko časa v stik s strankami, okolje ter s tem povezanimi idejami. Rad razpravlja in rad ponavlja. Kot strokovnjak za spoštljivo arhitekturo dela predvsem za ljudi s pričakovanji, ki niso del stalnice, pač pa strastni raziskovalci. Po uspešno zaključenem študiju na Univerzi v Ljubljani se je Matej začel z arhitekturo ukvarjati leta 1993. Leta 1997 je kariero začasno prekinil z ustanovitvijo in vodenjem IT podjetja Hal Interactive. Leta 2011 pa je podjetje prodal in odprl Biro Gašperič, končno pripravljen znova opravljati svoj želeni poklic. Istega leta se je udeležil tudi mednarodnega mojstrskega razreda Glenn Murcutt 2011. Kot bolj izkušen arhitekt sklene v povprečju pogodbe za dve do tri hiše na leto. Večina njegovih projektov se nahaja v polurbani pokrajini. Hiše pa so zgrajene za pare ali družine in zasnovane z inovativno kombinacijo naravi prijaznih tradicionalnih pristopov in inovativnih tehnologij. Poleg nastanitve vse večjega kroga zadovoljnih lastnikov je stavba Biroja Gašperič redno prikazana tudi v strokovnih revijah in na strokovnih razstavah.

»Moja vloga je izoblikovati funkcionalne oblike, ki ustrezajo življenjskemu slogu strank. Želim imeti čas za ogled mesta gradnje čez dan, opazovati, kako letni časi prihajajo in odhajajo ter se vračati za risalno mizo tolikokrat, kot je potrebno.«

Dr. Nejc Thaler,

Silvaprodukt, d. o. o.

Nejc Thaler je svojo poklicno pot začel kot mladi raziskovalec in asistent na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete, kjer je s področja zaščite lesa leta 2014 tudi doktoriral. Ljubezen do lesa in želja vnovčiti pridobljeno znanje tudi v industriji, sta ga vodila do sodelovanja s podjetjem Silvaprodukt že od samega začetka poklicne poti, danes pa je tam zaposlen kot vodja razvoja. Je goreč zagovornik uporabe domačih lesnih vrst ter velik ljubitelj lesenih izdelkov in umetnin.

Aktivno se ukvarja s področji biocidne zaščite, termične modifikacije in površinske zaščite lesa.

Dr. Boštjan Lesar, univ. dipl. inž. les., docent na Biotehniški fakulteti na Oddelku za lesarstvo.

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Jamnikarjeva 101, SI1000 Ljubljana Slovenija

Boštjan Lesar ima delovne izkušnje iz gospodarstva in raziskovalnih institucij, na področjih gradnje z lesom in zaščite lesa.  Doktorsko disertacijo z naslovom Interakcije borovih spojin in emulzij voskov z lesom ter lesnimi glivami je zagovarjal leta 2011. Po dokoratu se je zaposlil v gospodarstvu, ker je pridobival dragocene izkušnje na področju gradnje z lesom in naravnih izolacijskih materialov. V nadaljevanju se ja vrnil na univerzo kjer se v zadnjih raziskavah se osredotoča na življenjsko dobo lesa na prostem. Boštjan Lesar je vodja infrastrukturnega centra za pripravo, staranje in terensko testiranje lesa ter lignoceluloznih materialov. Cilj infrastrukturnega programa je ponuditi platformo za preizkušanje odpornosti, napovedovanje življenjske dobe, in drugih lastnosti  lesa in gradbenih materialov  na lignocelulozni osnovi. Delal je na različnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Skupaj s skupino je prejel Puhovo priznanje. Je avtor ali soavtor več kot 50 člankov SCI. Boštjan Lesar je vzpostavil dobro sodelovanje z industrijo in je tudi predsednik Društva lesarjev Slovenije.

Metod Ivančič, univ. dipl. inž. stroj.

Energomen, d. o. o., Predoslje 114C, Kranj

Metod Ivančič je EUREM energetski menedžer, ki se ukvarja z energetskimi prihranki, termografijami, meritvami zrakotesnosti, energetskimi monitoringi ter pridobivanjem nepovratnih sredstev na razpisih. Njegovo delo je tesno povezano s prakso ter neposrednim delom na terenu in je izvedenec za detajle skoraj nič energijskih stavb. Sodeluje na projektih tako z domačo in tujo industrijo na področju zahtevnih energetskih monitoringov ter izvaja energetsko upravljanje številnih občin, kjer sodeluje pri dolgoročnih energetskih načrtih za trajnostni razvoj. V Sloveniji je prvi uvedel inženirske zračne termografije z droni. Zadnjih 6 let je direktor podjetja Energomen.

Otvoritveni nagovor:

Anton Danilo Ranc, u. d. i. l., generalni direktor Direktorata za lesarstvo – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kdo in kdaj

Program:

Urnik foruma Bivanje z lesom 2019

Povezovalka dogodka in okrogle mize:

Carmen L. Oven

VABILO – PROGRAM KONFERENCE Pdf

Prenos PDF datoteke